Ana səhifə
Rəylər, Fikirlər
Tanışlıq
Şerlər
Mahnılar
Video kliplər
Şəkillər
Mətbuat
Qonaq dəftəri
Əlaqə

Şimali Azərbaycanın tanınmış rəssamı Gündüz Əlizadənin əsəri


   Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri, sənətkarları və ziyalılarının Piruz Dilənçi barədə söylədiyi fikirlər

 • Dahi Azərbaycan şairi Ustad Şəhriyar
 • Azərbaycanın xalq şairi Nəbi Xəzri
 • Azərbaycanın görkəmli şairi Nəriman Həsənzadə
 • Alim, yazıçı, ədəbiyyatşünas Sabir Əmirov
 • Azərbaycanın xalq şairi Məmməd Araz
 • Azərbaycanın görkəmli şairi, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı
 • Cənubi Azərbaycanın tanınmış şairi Aydın Təbrizli
 • Görkəmli ədib, məşhur cərrah, Professor Doktor Cavad Heyət
 • Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı Eldar Mansurov
 • Azərbaycanın xalq artisti Flora Kərimova
 • İctimai-siyasi xadim, millət vəkili Əli Kərimli
 • Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı Cavanşir Quliyev
 • Tanınmış alim, yazıçı, millət vəkili Professor Nizami Cəfərov
 • Tanınmış şair, millət vəkili Zəlimxan Yaqyub
 • Azərbaycanın xalq şairi Söhrab Tahir • Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
  Cənubi Azərbaycanın görkəmli xətt ustadı 
Davud Rəvasanının Piruz Dilənçinin şerlərinə
ərəb əlifbasında işlədiyi qiymətli tablolar silsiləsindən iki nümunə.
  English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
  Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.