دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

دو نمونه از آثار خطاط آذربايجان جنوبی
داود رواسانی ( شعر پيروز ديلنچی )

ilk10 counter
تعداد بازديد کنندگان
ويدئو - شعر

   ( اجرا توسط پيروز ديلنچی)


از بی تو بودن ميترسم!
برای پخش مستقيم اينجا را کليک کنيد
اگر ميخواهيد فيلم را دونلواد کنيد، از اينجا

تقديم به رحمان اسداللهی
برای پخش مستقيم اينجا را کليک کنيد
اگر ميخواهيد فيلم را دونلواد کنيد، از اينجا

عمرمان
برای پخش مستقيم اينجا را کليک کنيد
اگر ميخواهيد فيلم را دونلواد کنيد، از اينجا

دنبال چيستی؟
برای پخش مستقيم اينجا را کليک کنيد
اگر ميخواهيد فيلم را دونلواد کنيد، از اينجا

سرود ترک (ای وای برادر!)
برای پخش مستقيم اينجا را کليک کنيد
اگر ميخواهيد فيلم را دونلواد کنيد، از اينجا

هزاران حرف ناگفته ماند و ما جدا شديم
برای پخش مستقيم اينجا را کليک کنيد
اگر ميخواهيد فيلم را دونلواد کنيد، از اينجا
صفحه اول
آرا، نظرات
آشنايی
شعر
موسيقی
ويدئو کليپ
آلبوم
مطبوعات
دفتر ميهمان
مکاتبه

اثر هنرمند آذربايجانی گوندوز عليزاده

English  ||  Azərbaycan türkcəsində  ||  فارسی
Copyright © 2002 piruzdilenchi.com - All rights reserved.